Doradztwo w zakresie cen transferowych

  • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
  • Przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarki)
  • Przeglądy w zakresie cen transferowych, w tym przeglądy dokumentacji
  • Analizy umów oraz transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi
ikona

KLIKNIJ

Pobierz wzór dokumentacji cen transferowych

ikona

KLIKNIJ

Analizy porównawcze wersja pełna

  • Analizy poprawności stosowanych metod cen transferowych
  • Negocjacje porozumień cenowych z administracją skarbową
  • Wsparcie w kontrolach cen transferowych
  • Opracowywanie argumentacji broniących zawarte lub planowane transakcje pomiędzy podmiotami
ikona

KLIKNIJ

Zadaj bezpłatne pytanie z zakresu cen transferowych

ikona

KLIKNIJ

Analizy porównawcze wersja uproszczona